NPO法人情熱の赤いバラ協会 理事長
学校法人作新学院 客員教授
一般社団法人食と環境と健康を考える会 理事長

履歴

岡山大学大学院社会文化科学研究科修士課程 修了